Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOR PLANT”

Celem Polityki Prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOR PLANT” jest określenie działań podejmowanych przez SKLEP INTERNETOWY „COLOR PLANT” w zakresie ochrony Danych Osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ COLORPLANT.PL . Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych Osobowych, które gromadzone są przez SKLEP INTERNETOWY „COLOR PLANT”

§ 1

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Color Plant – Bartłomiej Czarnecki, Karolew 43, 05-652 Pniewy. NIP: 7972077301; REGON: 520198979, dalej sklep internetowy „COLOR PLANT”.

§ 2

W związku z przetwarzaniem przez sklep internetowy „COLOR PLANT” danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3. prawo do przenoszenia danych,

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

§ 3

1. Uprawnienia wynikające z § 2 należy realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) zgłaszając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@colorplant.pl lub telefonicznie +48 730889394.

2. sklep internetowy „COLOR PLANT” ma prawo do odmowy realizacji niektórych uprawnień wskazanych w § 3 ust 1., jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.

§ 4

1. Wskazywanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne celem:

1) założenia konta w sklepie internetowym „COLOR PLANT”,

2) złożenia zamówienia w sklepie internetowym „COLOR PLANT”,

3) kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze sklepem internetowym „COLOR PLANT”,

4) odstąpienia od umowy,

5) złożenia reklamacji,

6) wystawienia FAKTURY VAT,

2. Administrator danych osobowych dopełni wszelkich starań oraz gwarantuje poufność wszelkich przekazanych i przechowywanych danych osobowych, zapewniając podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 5

1. Dodatkowo odbiorcami danych osobowych poza Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych mogą być:

1) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

2) banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

4) dostawcy działający na rzecz SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOR PLANT” w celu wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,

5) podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne na rzecz SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOR PLANT”,

6) biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe na rzecz SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOR PLANT”,

7) kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego na rzecz SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOR PLANT”.

§ 6

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym „COLOR PLANT”. Złożenie przez Państwa zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.